SK RANCHO PCIM oferuje dzierżawę i współdzierżawę swoich koni i kucy. Korzyści płynące z dzierżawy:

  • pierwszeństwo dostania konia na trening, egzamin na odznakę i zawody
  • możliwość szybszego rozwoju jeździeckiego na dobrze wyszkolonym koniu
  • możliwość przebywania z koniem w godzinach otwarcia stajni
  • koń ma zapewnioną pełną opiekę i obsługę pensjonatową   
  • możliwość korzystania ze sprzętu danego konia i infrastruktury ośrodka
  • możliwość wyjazdu na zawody z ekipą TEAM RANCHO PCIM
flora

 

Dzierżawę można potraktować jako okres próbny przed posiadaniem własnego konia. Ponadto nie ponosi się ryzyka
związanego z zakupem wierzchowca i całego sprzętu. Koszty utrzymania są również mniejsze. 
Szczegółowe warunki dzierżawy i koszty treningów do uzgodnienia z instruktorką Barbarą Zięba-Kozak.